Dag voor de verenigingen

Welke verenigingen zijn er in de Neder-Betuwe? Voor veel van ons is dat niet duidelijk. Om verenigingen op de kaart te zetten ging de Rotary club en de sportkoepel een dag voor de verenigingen organiseren. De jongerenraad hielp hier natuurlijk graag bij.

Afgerond in 2022

Verkiezingen 2022

We hebben alle partijen gevraagd om hun standpunten voor jongeren in één minuut te verwoorden. Deze filmpjes hebben we gedeeld op onze social media’s en zijn ook hier te vinden.

Afgerond in 2022

Vuurwerk enquête

Vuurwerk. Op de jaarwisseling van 2021-2022 mocht er alleen maar kindervuurwerk (F1) afgestoken worden. Het bleek dat de jeugd zich daar niet volledig aan hield. Het jongerenpanel heeft de getallen achter de jaarwisseling gezocht.

Afgerond in 2022

Workshop zwerfafval

Rond de eendenvijver in Kesteren is het vaak rommelig. De jongerenraad is 4 havo van het Van Lodenstein College gaan vragen wat hier een oplossing voor kan zijn. Elk van de ongeveer 20 groepjes gaf hun eigen oplossingen voor dit probleem. Deze oplossingen heeft de jongerenraad gecombineerd met adviezen van adviesbureaus en oplossingen van andere gemeenten om zo een eigen advies aan de gemeente te kunnen geven.


Afgerond in 2022

Wegveiligheid tussen Kesteren en Lienden

De jongerenraad heeft een onderzoek opgezet met de jongerenraad van Buren om uit te zoeken of de wegen tussen de Kesteren en Buren wel veilig zijn. Het resultaat van deze enquête met 176 respondenten is aangeboden aan de gemeente als advies. De gemeente heeft de jongerenraad daarna uitgenodigd om toelichting te geven op dit onderwerp.

Afgerond in 2021

Bijna 18

Wat moet je doen als je 18 wordt? Waar moet je naartoe als er vragen over hebt?

De jongerenraad heeft onderzoek gedaan om de raad/het college te adviseren over de beschikbaarheid van informatie over dit onderwerp. Hier is alle informatie te vinden over dit project.

Afgerond in 2020

Advies openbaar vervoer Neder-Betuwe

De jongerenraad heeft contact gehad met zowel de raad als de verschillende bedrijven die het OV binnen de Neder-Betuwe verzorgen. Op basis van enquêtes die afgenomen zijn bij jongeren uit en rond de gemeente is een advies opgesteld die is aangeboden aan de verantwoordelijken voor het OV.

Afgerond in 2020

Eigen huisstijl

We willen graag nieuwe leden betrekken bij de jongerenraad. Met nieuw logo, nieuwe kleding en pennen willen we graag laten zien dat we niet zomaar een groepje zijn maar dat we ook georganiseerd zijn. Het logo is ontworpen door een jongere en bevat de drie kleuren van de gemeente. Onder dit project viel ook deze website (ook gemaakt door een lokale jongere). We hopen op deze manier meer mensen te bereiken. Tot slot hebben we ook nieuwe visitekaartjes die ons gaan helpen met netwerken.

Afgerond in 2020

Interviews

Twee jaar hebben we leden van de gemeenteraad gevraagd wat ze voor jongeren willen gaan doen. Deze nieuwjaarsborrel hebben we ze gevraagd hoe het met die plannen stond. Is er al wat aan gebeurd? Hoe ver zijn jullie gekomen?

Deze interviews hebben we opgenomen en verkort to videos van één minuut. Deze en de originele interviews zijn te vinden op deze website.

Afgerond in 2020

Verenigingen en clubs

Tussen 2017 en 2019 heeft de jongerenraad samen met jongerenwerk ‘Mozaïek’ onderzoek gedaan naar welke problemen de verenigingen ondervinden en welke oplossingen ze er graag voor willen zien. 26 clubs en verenigingen hebben hun bijdrage geleverd. De bevindingen van deze avonden zijn samengevat in een rapport die aangeboden is aan de gemeenteraad.

Het grootste probleem voor de verenigingen was leden tekort.

Afgerond in 2019

Jeugdlintje

De gemeente had de jongerenraad gevraagd om mee te praten over jeugdwaardering. In dit geval in de vorm van een jeugdlintje. De jongerenraad heeft eerst meegeluisterd en later ook mee gepraat. We hebben verschillende tips gegeven en die zijn ook meegenomen. De maximale leeftijd van het lintje is bijvoorbeeld verhoogd tot 23 jaar op aanraden van de jongerenraad. Verder hebben we ook geadviseerd om het lintje beschikbaar te stellen voor jongeren buiten de gemeente die iets hebben betekent voor de Neder Betuwe.

Afgerond in 2019