Inleiding

In veel nieuwe woonwijken lijkt er beperkt plaats voor jongeren. (De zogenaamde JOP’s, Jongeren OntmoetingsPlekken.) De jongerenraad wilde in kaart gaan brengen of dit waar is en wat jongeren er zelf van vinden. Hiervoor wordt het nieuwe jongerenpanel gebruikt. Ook is er uitgezocht wat voor toekomstplannen de gemeente heeft op dit gebied. Met deze combinatie van gegevens kan de jongerenraad aan de gemeente adviseren of hun plannen toereikend zijn of en hoe ze eventueel aangepast moeten worden.

Inleiding

De jongerenraad heeft uitgezocht welke jongerenplekken al bestaan in de gemeente. Een overzicht is in de link onder dit gedeelte te vinden. Verder is er uitgezocht wat de plannen zijn voor de toekomst. In dat vooronderzoek zijn een aantal dingen opgedoken. 

– Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de wensen van jongeren. Een voorbeeld is de skatebaan in Dodewaard, die er na 4 jaar nog steeds niets is.

  • Kesteren heeft meer JOP’s dan de andere kernen. Dodewaard en Opheusden lijken geen echte doorverwijsplekken te hebben voor de Politie en de BOA. 


  • – De gemeente over de JOP’s: Het initiatief voor nieuwe jongerenplekken moet komen van de jongeren (in samenwerking met Mozaïek).

  • – De volgende stap is om uit te zoeken wat jongeren vinden van de jongerenplekken in de gemeente. Zijn er genoeg? Wat is de kwaliteit van de jongerenplekken?