Jongerenplekken in woonwijken

In de gemeente Neder-Betuwe zijn verschillende JOP’s (Jongeren OntmoetingsPlekken). De jongerenraad gaat onderzoeken of jongeren deze kennen, er tevreden mee zijn en er genoeg over weten. 

Hiervoor wordt het jongerenpanel gebruikt. Opgericht in samenwerking met TipNeder-Betuwe.

Project ‘De eendenvijver’

Het is vaak een rommeltje bij de eendenvijver. De jongerenraad had oplossingen van jongeren verzameld voor dit probleem. Op verzoek van de gemeente is de jongerenraad verder aan de slag gegaan met dit onderwerp. 

De jongerenraad richt zich op twee oplossingen. Het opknappen van de plek en het onderhouden ervan door jongeren erbij te betrekken.

Dag voor de verenigingen

Welke verenigingen zijn er in de Neder-Betuwe? Voor veel van ons is dat niet duidelijk. Om verenigingen op de kaart te zetten gaat de Rotary club en de sportkoepel een dag voor de verenigingen organiseren. De jongerenraad helpt hier natuurlijk graag bij.

Jongerenpanel Neder-Betuwe

Een van de kerntaken van de jongerenraad is om een brug zijn tussen jongeren en de politiek. Om dit te bereiken wil de jongerenraad samen met TipNeder-Betuwe een jongerenpanel oprichten om één keer in de twee maanden de mening van jongeren te peilen over verschillende Neder-Betuwse onderwerpen.