Studieplekken

Hoeveel studieplekken zijn er in de Neder-Betuwe? Na een onderzoek van de jongerenraad is de conclusie, niet veel. 

In dit project probeert de jongerenraad aandacht te vragen voor het tekort aan rustige en veilige studieplekken voor studenten die wonen in de gemeente.

Wonen in de Neder-Betuwe

De jongerenraad onderzoekt de woonwensen van de jongeren in de gemeente. Ondanks dat er veel gebouwd word lijkt er nog steeds een tekort te zijn.

Tiny house, appartement of rijtjeshuis, via het jongerenpanel zoeken we het uit. 


Jongerenplekken in woonwijken

In de gemeente Neder-Betuwe zijn verschillende JOP’s (Jongeren OntmoetingsPlekken). De jongerenraad gaat onderzoeken of jongeren deze kennen, er tevreden mee zijn en er genoeg over weten. 

Hiervoor wordt het jongerenpanel gebruikt. Opgericht in samenwerking met TipNeder-Betuwe.

Project ‘De eendenvijver’

Het is vaak een rommeltje bij de eendenvijver. De jongerenraad had oplossingen van jongeren verzameld voor dit probleem. Op verzoek van de gemeente is de jongerenraad verder aan de slag gegaan met dit onderwerp. 

De jongerenraad richt zich op twee oplossingen. Het opknappen van de plek en het onderhouden ervan door jongeren erbij te betrekken.

Jongerenpanel Neder-Betuwe

Een van de kerntaken van de jongerenraad is om een brug zijn tussen jongeren en de politiek. Om dit te bereiken wil de jongerenraad samen met TipNeder-Betuwe een jongerenpanel oprichten om één keer in de twee maanden de mening van jongeren te peilen over verschillende Neder-Betuwse onderwerpen.