Wegveiligheid tussen Kesteren en Lienden

De jongerenraad heeft een onderzoek opgezet met de jongerenraad van Buren om uit te zoeken of de wegen tussen de Kesteren en Buren wel veilig zijn. Dit is gedaan in de vorm van een enquête die verstuurd is naar jongeren die over deze wegen reizen. 

Jongerenpanel Neder-Betuwe

Een van de kerntaken van de jongerenraad is om een brug zijn tussen jongeren en de politiek. Om dit te bereiken wil de jongerenraad een jongerenpanel oprichten om één keer in de twee maanden de mening van jongeren te peilen over verschillende Neder-Betuwse onderwerpen.

Dag voor de verenigingen

Welke verenigingen zijn er in de Neder-Betuwe? Voor veel van ons is dat niet duidelijk. Om verenigingen op de kaart te zetten gaat de jongerenraad samen met de Rotary club en de sportkoepel een dag voor de verenigingen organiseren.