De jongerenraad

Wij vertegenwoordigen jongeren in de politiek. Daarnaast betrekken we diezelfde jongeren ook bij de lokale politiek. We bieden een kans voor jongeren om inspraak te hebben in de gemeentepolitiek en om daar hun stem te laten horen.

Dit doen we actief en passief. We gaan actief op zoek naar onderwerpen die jongeren aangaan zoals openbaar vervoer of verenigingen. We doen onderzoeken en bieden het resultaat aan als advies aan de gemeenteraad of het college. Daarnaast kunnen jongeren ook initiatieven indienen, dit is de passieve methode.

Samen gaan we dan een plan maken om het initiatief onder de aandacht te brengen van de gemeente. Tot slot zijn we ook een opstapje voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de politiek. Ooit wel eens benieuwd geweest hoe het nou allemaal werkt in het gemeentehuis? Ga met ons mee en ontmoet interessante mensen en denk mee over de actuele problemen in de gemeente. We zijn bijvoorbeeld jongerenvertegenwoordiger geweest bij werkgroep beweegpark Kesteren, een expertmeeting burgerparticipatie Neder-Betuwe en bij Neder-Betuwe bloeit. Op het moment doen we mee aan verschillende andere projecten. Welke? Die zijn te vinden als je op de blauwe link hieronder klikt.

Ben je geïnteresseerd? Voor alle jongeren tussen de 14 en 23 jaar: Je bent van harte welkom!