Inleiding

De jongerenraad kreeg de gelegenheid om een workshop te geven aan de havo 4 groepen van het Van Lodenstein College. Met de aandacht van de ongeveer 80 leerlingen kon de jongerenraad iets moois voor de gemeente doen. Het doel van de workshop: schrijf een mini-advies voor de gemeente en pitch het aan je klas. Het onderwerp: het afvalprobleem bij de eendenvijver in Kesteren.

De klas werd onderverdeeld in vier of vijf groepjes. Elk groepje ging aan de slag om een oplossing te bedenken. Nadat de groepjes (binnen een kwartier) tot die oplossing gekomen waren moest ze deze ideeën pitchen en werd er gestemd. Dat werd gedaan door middel van klappen. Een decibelmeter gaf aan welke groep het hardste applaus gaf. De winnende groep van elke klas namen het tegen elkaar op in de aula. Uiteindelijk kreeg elke winnende groep een presentje en de uiteindelijke winnaar werd meegenomen in het uiteindelijk advies dat de jongerenraad ging schrijven over het zwerfafval bij de eendenvijver.

Het advies (hieronder te vinden) had drie delen. Wat doen andere gemeenten? Wat adviseren adviesbureaus? En wat adviseren de jongeren? Het laatste deel bestond uit twee adviezen, die van de jongeren (havo 4 van het VLC dus) en het uiteindelijke advies van de jongerenraad aan het college van burgemeester en wethouders. Voor verdere details over het advies, klik hieronder.