Inleiding

De Jongerenraad Neder-Betuwe heeft dit onderwerp voor zich genomen omdat het algemeen bekend is dat het jongeren zijn die niet helemaal weten wat er gebeurd wanneer ze 18 worden. Maar hoeveel zijn dat er eigenlijk en hoe erg is het? We hebben op internet voorbeelden gezocht van andere gemeenten met betrekking tot dit onderwerp. Daaruit is ook de conclusie getrokken dat de gemeente Overbetuwe een website heeft waar deze informatie beschikbaar staat. De Jongerenraad Neder-Betuwe heeft door middel van een vragenlijst uitgezocht wat de stand van zaken is in onze gemeente, voornamelijk via social media. In het volgende hoofdstuk lichten wij de resultaten toe.


Resultaten

Nadat de vragenlijst compleet was, waren er 64 mensen die uit gemeente Neder-Betuwe komen. Daarvan wisten 43.8% van de jongeren wat ze moesten doen als ze eenmaal 18 werden. 17.2% wist ongeveer wat ze moesten doen. Met deze cijfers is het duidelijk dat 39% geen idee heeft van wat ze moeten doen als ze 18 worden. Van de jongeren die onze enquête hebben ingevuld die niet in de Neder-Betuwe wonen is het percentage naar 12 procent gezakt. Daar weten ze veel beter wat ze moeten doen zodra ze 18 worden dan in onze gemeente.

De volgende vraag van het onderzoek was: ‘Zo ja, weet je dan welke dingen je allemaal moet regelen?’ 64,1% van de jongeren uit de gemeente Neder-Betuwe weet niet wat ze dan moeten regelen. En kwamen met het antwoord ‘Nee’. Het meest geantwoorde antwoord is verzekeringen en toeslagen. 

Met deze onderzoeksresultaten heeft de jongerenraad een adviesrapport opgesteld voor de gemeente. Deze is ingebracht en behandeld. De resultaten en de conclusie van het onderzoek zijn te vinden in de link hieronder.