Inleiding

Het college van Burgemeester & Wethouders had de jongerenraad uitgenodigd na het advies over de eendenvijver. Daar had de jongerenraad in een workshop de oplossingen van verschillende jongeren verzameld over het afvalprobleem bij de eendenvijver in Kesteren. Het college gaf aan dat ze graag samen met de jongeren uit de Neder-Betuwe willen zoeken naar een lange termijn oplossing voor de situatie rond de eendenvijver.

Een werkgroep binnen de jongerenraad is op zoek gegaan naar een oplossing. Omdat de jongerenraad geen adviesbureau kan zijn wordt het op een manier aangepakt die de jongerenraad eigen is. Een advies. De werkgroep heeft twee hoofddoelen voor het advies gesteld.

– De eendenvijver opknappen en schoonmaken.

– De eendenvijver schoonhouden (met behulp van jongeren). 

Voor de eerste stap gaat de jongerenraad kijken bij een adviesbureau of het probleem op te lossen is. Ook gaan ze praten met betrokken zoals een jongerenwerken, de handhaving en en natuurlijk de jongeren zelf.

Voor de tweede stap gaat de werkgroep van de jongerenraad jongeren benaderen die betrokken of zich willen betrekken bij de eendenvijver.

Als alle resultaten binnen zijn gaat de werkgroep een advies schrijven waarin de belangrijkste problemen en oplossingen gecombineerd zullen worden. Ook zal de jongerenraad adviseren hoe de gemeente het beste jongeren kan betrekken om de eendenvijver ook op lange termijn schoon te houden.