Inleiding

De jaarwisseling van 2021-2022 was een knallende jaarwisseling. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. De jongerenraad ging op zoek naar de cijfers achter de opkomst van het vuurwerkfestijn in de Neder-Betuwe.

Het onderzoek

Voor het eerst gebruikte de jongerenraad het jongerenpanel om inzicht te krijgen in de jeugd van de Neder-Betuwe. Via dit middel is er een enquête verspreid. Via de pers en onze eigen social media is er een open link van de enquête verspreid. Ook is er contact gelegd met beeldbrengers. Een groep jongeren die documentaires maken over lokale dingen. De video’s daarvan zijn op hun social media’s en ons Youtube kanaal te vinden. 

De enquête is hieronder te vinden. Ook is er een persbericht uitgebracht, wat de Gelderlander erover te vertellen had is ook onderaan deze pagina te vinden.

De resultaten

Er kwamen 41 respondenten op de de enquête. De belangrijkste resultaten zijn deze:

  1. 73% gaf aan dat ze het ‘zeer oneens’ waren met vrije afsteken van vuurwerk.
  2. Een totaal van 59% gaf aan vuurwerk af te gaan steken ook al mocht dit niet.
  3. 92% van de jongeren was tegen een blijvend vuurwerkverbod in de gemeente.
  4. De meest voorkomende redenen hiervoor waren. ‘Het is een traditie.’ en ‘het is leuk om af te steken’ of ‘het is leuk om naar te kijken’.