Inleiding

In 2019 heeft de jongerenraad een onderzoek gestart naar de tevredenheid van jongeren over het openbaar vervoer. Hierin werd vooral gelet op het treinvervoer en de stations. Het onderzoek is gestart omdat de jongerenraad meerdere negatieve geluiden hoorde over dit onderwerp. Om een goede onderbouwing te krijgen voor het uiteindelijke advies heeft de jongerenraad een online enquête afgenomen.

In 2019 heeft de jongerenraad een onderzoek gestart naar de tevredenheid van jongeren over het openbaar vervoer. Hierin werd vooral gelet op het treinvervoer en de stations. Het onderzoek is gestart omdat de jongerenraad meerdere negatieve geluiden hoorde over dit onderwerp. Om een goede onderbouwing te krijgen voor het uiteindelijke advies heeft de jongerenraad een online enquête afgenomen.


Resultaten

De meeste jongeren zijn (redelijk) tevreden over het treinvervoer. Wel zijn er een aantal dingen die beter kunnen, vooral de volle treinen in de spits en de aansluitingen leiden tot ergernis. Daarnaast is er doordeweeks en in het weekend behoefte aan treinen die eerder rijden. Tenslotte zijn er een aantal punten die op het stations beter kunnen.

De jongerenraad vraagt de gemeente Neder-Betuwe om een actieve lobby richting de vervoerder en de provincie. Hierbij zou aandacht gevraagd moeten worden voor betere aansluitingen van bus en trein, en treinen die eerder vertrekken dan nu het geval is. Ook adviseert de jongerenraad om de overvolle treinen in de spits onder de aandacht te brengen. Dit zou kunnen in samenwerking met de gemeenten Overbetuwe en Buren. Verder wordt aan de gemeente gevraagd om te onderzoeken hoe de stations veiliger en beter kunnen worden. Zo zijn er bijvoorbeeld te weinig fietsenstallingen op station Kesteren.


Het Effect

De jongerenraad heeft de resultaten aangeboden aan de gemeente. Met steun van de raad is het advies daarna naar de verschillende instanties gestuurd die over het OV gaan binnen de Neder Betuwe. Het resultaat kwam snel. Voor 2020 heeft Arriva zijn dienstregeling aangepast en heeft een trein ingezet om de spits beter te kunnen verwerken. De jongerenraad heeft daarna als dank een taart aangeboden (zie de foto’s hieronder).