Inleiding

Leden van de jongerenraad hoorden berichten dat jongeren zich onveilig voelen op de wegen tussen Kesteren en Lienden. Om te kijken of dit een meer voorkomend gevoel is heeft de jongerenraad een onderzoek op poten gezet. Aangezien dit verbindingswegen zijn tussen gemeente Buren en de gemeente Neder-Betuwe is de jongerenraad Buren betrokken bij dit proces.

Het onderzoek

Om te testen of de wegen tussen Kesteren en Lienden echt als onveilig beschouwd worden hebben de jongerenraden een enquête gemaakt. Deze enquête is verstuurd naar verschillende middelbare scholen en bedrijven in de buurt. Uit de resultaten is een rapport gekomen die aangeboden zal worden aan zowel de gemeenteraad van de Neder-Betuwe als de gemeenteraad van Buren. Hierna zal het advies verschijnen op deze webpagina.

De enquête is hieronder te vinden