Inleiding

Leden van de jongerenraad hoorden berichten dat jongeren zich onveilig voelen op de wegen tussen Kesteren en Lienden. Om te kijken of dit een meer voorkomend gevoel is heeft de jongerenraad een onderzoek op poten gezet. Aangezien dit verbindingswegen zijn tussen gemeente Buren en de gemeente Neder-Betuwe is de jongerenraad Buren betrokken bij dit proces.

Het onderzoek

Om te testen of de wegen tussen Kesteren en Lienden echt als onveilig beschouwd worden hebben de jongerenraden een enquête gemaakt. Deze enquête is verstuurd naar verschillende middelbare scholen en bedrijven in de buurt. Uiteindelijk zorgde het voor 176 bruikbare ingevulde vragenlijsten. De enquête is hieronder te in het advies te vinden.

Uiteindelijk kwamen de volgende grote lijnen uit het onderzoek. Uit de resultaten bleek dat maar 59,4% van de jongeren zich veilig voelt, tegenover het landelijk gemiddelde van 73%. De hoofdreden hiervoor waren; Onvoldoende verlichting, veel passerend verkeer en gladheid door ijs of modder. Daarom adviseerden de jongerenraden de gemeentes om een uitgebreider onderzoek te doen naar de wegveiligheid waarin vooral gefocust wordt op verlichting.

De gemeente Neder-Betuwe heeft als reactie hierop een diepgaander onderzoek gedaan. De resultaten hiervan werden aan de gemeentelijke jongerenraad meegedeeld door een presentatie. De hoofdpunten hiervan waren:

1. De Rijnbandijk en Marsdijk zijn inderdaad erg donker maar dit zal blijven omdat het buitengebied is en er moet worden qua verlichting vanwege lichtvervuiling. Er hebben zich geen incidenten voorgedaan die hiermee te maken hebben maar het wel logisch dat mensen zich er onveilig voelen. Op het moment is er nog geen gepaste oplossing hiervoor gevonden dus alle ideeën zijn welkom!

2. De wegen die binnen de Neder-Betuwe vielen hadden ondanks het mogelijk onveilige gevoel weinig of geen ongevallen in de laatste jaren.

3. Meestal ruimen de kwekers de klei vrij snel zelf op, anders gebeurt het nadat de gemeente gewaarschuwd heeft. Het kan even duren voordat de gemeente een waarschuwing kan geven, dit kan de periode van overlast zijn. Gladheid door ijs is een blijvend probleem, de gemeente strooit zoveel mogelijk als het nodig is alleen eerst op de hoofdwegen en later pas op de zijwegen. Daardoor kunnen deze inderdaad langer glad blijven.